Advocaten

Raetsluy onderscheidt zich door een sterke binding tussen cliënt en adviseur. U kunt altijd een beroep doen op uw eigen vaste raetsman van ons kantoor. Uw raetsman biedt de voordelen van externe, kritische en tijdige raadgeving in combinatie met echte betrokkenheid en bezieling. In onze marktgerichte benadering staan u of uw onderneming 24 uur per dag voor ons centraal. Door die betrokkenheid is uw raetsman in staat om snel en accuraat in te spelen op uw verzoek om bijvoor- beeld juridisch advies en bijstand in procedures.

 

Uw Raetsman denkt met u mee, zonodig denkt hij zelfs voor u.