Frank Koningsveld

"IN GOEDE HANDEN"

Frank is advocaat sinds 1990. Hij was in 1998 de grondlegger van Raetsluy.

Specialisatie:

STRAFRECHT

JEUGDRECHT

VERBINTENISSENRECHT

 

Contactgegevens:

koningsveld@raetsluy.nl

06 - 226 91 933

V-Card

 

Meer informatie over Frank Koningsveld

Frank Koningsveld is specialist strafrecht en jeugdrecht. Hij heeft zich in dat verband toegelegd op tbs-zaken, penitentiair recht, jeugdstrafrecht. Daarnaast is hij zeer ervaren in het civiel recht. 

 

Frank is geboren in 1963 en advocaat sinds 1990. Hij is altijd heel breed werkzaam geweest en heeft dus een schat aan ervaring op diverse terreinen. Hij was in 1998 de grondlegger van Raetsluy en stond dus aan de wieg van het huidige kantoor. In zijn privéleven staan sport en muziek centraal. 

 

ACTIVITEITEN

- rechter-plaatsvervanger bij de rechtbanken Dordrecht en Den Bosch

- voorzitter Commissie van Toezicht van PI “De Dordtse Poorten” te Dordrecht

- lid Commissie van Toezicht van PI voor vrouwen te Breda

- voorzitter tuchtcommissie KNVB, amateurafdeling West-Brabant

- bestuurslid stichting Opleiding Brabantse Advocaten

- reviewer BOPZ bij Raad voor Rechtsbijstand

- lid werkgroep Expertmeeting Jeugdstrafrecht Rechtbank Breda

- lid klankbordgroep opleiding Administratief juridisch medewerker Florijncollege Breda

- lid Nederlandse Vereniging Strafrechtadvocaten (NVSA)

- lid vereniging Jeugdrechtadvocaten (NVJA)

 

OPLEIDINGEN

- Katholieke Universiteit Brabant, Nederlands recht (1988)

- specialisatie Strafrecht (2007)

- specialisatie Jeugdrecht (2011)