De kosten

Ons basisuurtarief is € 225,-, te vermeerderen met 6% kantoorkostenopslag en 21% BTW. Afwijking van dit uurtarief is in onderling overleg mogelijk, hetgeen afhankelijk zal zijn van de aard, omvang en spoedeisendheid van de te verrichten werkzaamheden. U ontvangt iedere maand een declaratie waarbij een duidelijke specificatie zit van de door ons verrichte werkzaamheden.

 

Mogelijk komt u als particulier in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. Meer informatie daarover vindt u op www.rvr.org. Dit is de website van de Raad voor Rechtsbijstand, waarbij Raetsluy ook is aangesloten. Wij hebben met de Raad het "High Trust" arrangement waardoor snel duidelijkheid omtrent afgifte van een toevoeging valt te verkrijgen.

 

Als u nog niet zeker weet of u een zaak door ons kantoor wilt laten behandelen, dan is het mogelijk om met een gratis kennismakingsgesprek van ongeveer een half uur te bezien of ons kantoor iets voor u kan betekenen. Binnen zo’n gesprek kunnen de eerste contouren van uw zaak worden verkend en een eerste voorlopige inschatting worden gegeven van uw juridische positie en de eventuele kosten van een zaak. Indien u na dit gesprek zou afzien van verdere bijstand door ons kantoor, dan wordt dat kennismakingsgesprek niet in rekening gebracht.