Specialisatieverenigingen

Wij werken continu aan een hoog kwaliteitsniveau. Wij vinden dat u recht heeft op een advocaat die weet waarover hij praat. Die een kei is op zijn vakgebied. Naast een brede basis als advocaat, zijn onze mensen ook vergaand gespecialiseerd op een gebied. U kunt dit zien door de lidmaatschappen van specialisatieverenigingen op onze belangrijke rechtsgebieden. Verenigingen die op hun beurt ook weer hoge eisen stellen aan opleiding en kwaliteit. Raetsluy is lid van:

- Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN): Wim van Beek

- Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA): Koert Gobbens

- Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten (NVSA): Lars Langenberg en Frank Koningsveld

- Nederlandse Vereniging van Jeugdrecht Advocaten (NVJA): Frank Koningsveld