Arbeidsrecht

WIM VAN BEEK

 

Arbeidsrecht vormt voor Raetsluy al jarenlang een heel belangrijk werkgebied. Wim van Beek voltooide de specialisatieopleiding en is lid van de (specialisatie-)vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).

 

Wij werken in arbeidsrecht zeer bewust voor zowel particulieren als ondernemingen. Wij vinden het van groot belang om de praktijk steeds te blijven bezien vanuit deze twee tegengestelde perspectieven. 

 

WIJ KUNNEN U OP DE VOLGENDE GEBIEDEN BIJSTAAN:

 

- ontslagprocedures en schadevergoeding

- arbeidsovereenkomsten (opstellen en beoordelen)

- concurrentiebedingen

- rechten en plichten van de zieke werknemer

- problemen rondom loon

- de bijzondere rechtspositie van de directeur 

- medezeggenschap (ondernemingsraden)

- collectief arbeidsrecht (CAO)

- de werknemer tijdens faillissement

- overdracht van een onderneming