Ondernemingsrecht

HET RECHT VAN EN VOOR DE ONDERNEMER EN DIENS ONDERNEMING.

 

Dat begint bij het starten van een onderneming. Raetsluy kan u adviseren over de rechtsvorm en u begeleiden bij de oprichting. Daarnaast wilt u beschikken over een up-to-date juridisch raamwerk waarmee uw belangrijkste activiteiten goed zijn geregeld. Een goed contract is het halve werk! Dat contract stelt Raetsluy graag voor u op. Uw reeds bestaande contracten en algemene voorwaarden kunnen door ons worden beoordeeld.

 

Het vooraf vastleggen van die samenwerkingsverbanden is van het grootste belang. Op dit terrein verricht Raetsluy juridisch maatwerk. Bijvoorbeeld door een samenwerkingsovereenkomst op te stellen.

 

Helaas ontstaan er nog al eens geschillen over de onderneming zelf, alsmede geschillen tussen de belanghebbenden bij de onderneming, zoals vennoten, aandeelhouders en bestuurders. Wij hebben ruime ervaring in het voeren van dergelijke procedures. Dat geldt ook voor procedures over bestuurdersaansprakelijkheid.