Familierecht

FRANK KONINGSVELD

LARS LANGENBERG

 

Raetsluy kan u bijstaan in een echtscheidingsprocedure en in procedures die hier nauw mee samenhangen, zoals een alimentatieprocedure en een procedure met betrekking tot de verdeling van de zorg- en opvoeding- staken voor kinderen. Ook in de situatie waarbij geen sprake is van een huwelijk, kunnen dergelijke problemen spelen. Wij helpen u met het berekenen van de alimentatie, het opstellen van een ouderschapsplan, enz.

 

VERDER KUNNEN WIJ U BIJSTAAN BIJ:

 

- het treffen van voorlopige voorzieningen

- wijziging vastgestelde regelingen wegens een wijziging van omstandigheden

  (bijv. alimentatiewijziging vanwege gedaald inkomen)

- verdeling van woning, inboedel, schulden, etc

- het wijzigen van uw naam 

- erfrecht

- ondercuratelestelling

- ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

- huiselijk geweld