Verbintenissenrecht

FRANK KONINGSVELD

KOERT GOBBENS

 

Het verbintenissenrecht is een breed werkterrein. Het regelt de rechtsverhouding tussen twee partijen. Of deze nu ondernemer, particulier of overheid zijn. Denk aan een verhouding die voortvloeit uit een gesloten overeenkomst of een die voortvloeit uit de wet (bijvoorbeeld schadevergoeding na onrechtmatige daad).

Het komt maar al te vaak voor dat een partij aan een ander een prestatie verschuldigd is, maar die verplichting niet nakomt. Raetsluy bekijkt samen met u wat nu eigenlijk moe(s)t gebeuren, door u of door de wederpartij. Is daarbij iets fout gegaan of dreigt daarbij iets fout te gaan, dan staan we u graag bij. Die verbintenis gaan we graag aan.

 

U KUNT HIERBIJ DENKEN AAN EXPERTISE OP HET GEBIED VAN:

 

- koop / verkoop
- consumentenrecht

- aanneming van werk

- huur / verhuur

- overeenkomst van opdracht / zzp-ers

- franchise en handelsagenten

- geldlening